Midtjyllands Avis, 11. december 1995.

På litteraturens øverste hylde
Ny Albert Dam-bog er en længe savnet nøgle til en af århundredets betydeligste danske forfatterskaber

Af Kurt Balle Jensen
 
 
 

I 1880 fødtes bondesønnen Albert Dam i en firlænget gård i Virring ved Skanderborg. Og i 1972 døde forfatteren Albert Dam på Remstruplund Plejehjem i Silkeborg, 92 år.  Disse to årstal afgrænser et liv, fyldt med modsætninger mellem en besværlig, ydre verden, der krævede sit, og en indre, ikke mindre krævende verden. En tankeverden og en sproglig fornemmelse, der startede, da vogterdrengen slog timerne ihjel med at citere salmevers og dermed tog ordene til sig og udviklede dem til en helt særegen sprogkunst.
Silkeborg Biblioteks Forlag har nu udgivet den første samlede fremstilling af Albert Dams forfatterskab, skrevet af den meget grundige Jens Frimann Hansen og med et enkelt og personligt forord af Vagn Lundbye. Dermed bidrager forlaget til at udbrede kendskabet til den forfatter, der i 1969 blev udnævnt til Silkeborgs æresborger, og som tre år tidligere var blevet udnævnt til byens æreskunstner.
  Men det med æren måtte Albert Dam vente længe på. Han var en forfatter, der ikke blev set af sin samtid, og som med sin digterkunst og sine betragtninger om menneske, udvikling og tidsopfattelse først i en meget høj alder indhentedes af tiden og fik den endelige anerkendelse. Han var sin egen drivfjeder, der i perioder på henholdsvis næsten 30 og  17 år ikke fik sin litteratur udgivet, og som derfor flere gange faktisk blev præsenteret som debutant.

Sansende
Albert Dams forfatterskæbne er i sig selv utrolig: Enorme arbejdsindsatser med tunge, svære værker utroligt sansende, tematisk opbygget efter hans helt egne strukturer, blev den ene gang efter den anden verfet væk af forlagenes konsulenter. Han blev ikke forstået, først da modernismens "unge løver" for alvor fik øjnene op for ham, fik han sin fortjente anerkendelse. Men her er det vigtigt ikke at vurdere ham på baggrund af tressernes litteratur i øvrigt, påpeger Jens Frimann Hansen i sin bog.  For Albert Dam følte intet slægtsskab med denne litteratur eller med nogen modernistisk strømning. Han var sig selv og skal vurderes og analyseres i forhold til; hvad han ellers havde skrevet.

En indre kraft
Jens Frimann Hansen dvæler ikke anstrengt længe ved de menneskelige ting i Albert Dam, der fik ham til at betragte sig selv som forfatter i de mange år, hvor han forsvandt ind i glemselens mørke. At han i alle disse år holdt ved digtekunsten vidner om en enestående indre kraft, en flammende og altfortærende trang, der fik ham til at skrive altid og overalt: bag på breve, fakturaer osv. Han lavede sine konditorkager i Kjellerup og var efter sigende ikke alt for dygtig til det. Han eksperimenterede med chokolade og fik sine resultater ud af det. Men han var forfatter, det vidste han med sig selv, også da han gik fallit og måtte flytte ind til en datter i Silkeborg. Jens Frimann Hansen registrerer alt dette, de ydre rammer er med. Men hans ærinde er analysen og beskrivelsen af forfatterskabet. Albert Dams indre liv, hans tankeunivers, hans registreringer, hans syn på eksistens, udvikling, hans tidsbegreb, alt sammen formidlet i en sprogkunst som eftertiden forstod at placere på litteraturhistoriens øverste hylde: Som et af de betydeligste forfatterskaber i det tyvende århundrede. I bogen bygger Jens Frimann Hansen sin fremstilling og sin analyse kronologisk op: han starter med debuten og slutter med de posthumt udgivne værker.
Men han trækker konstant tråde frem og tilbage, sammenligner og genfinder temaer. Og han gør det på en måde, så man bliver klogere på Albert Dam, også selv om man betragter sig som rimelig kyndig Dam-læser. I den valgte opbygning er redskaberne Dams egne, for han har sit eget tidsbegreb: sammenhængen er der, det evige nu, den lodrette beståen, som han kalder den. På det vandrette plan vil den ene begivenhed eller hændelse øjeblikkelig blive afløst af en ny. Men i tidens lodrette plan består de, her danser nu'et sin egen evige dans. Det, der lever i vor bevidsthed, er til og har sin berettigelse. Det fortidiges eksistens sideordnes nutiden, og dette tidsbegreb er i sig selv en af nøglerne til Dams forfatterskab.
  Jens Frimann Hansen blotlægger de indre linier i forfatterskabet: menneskets selvrealisering går igen i Albert Dams digtning, en selvrealisering, hvor personen ofte søger nedad mod det primitive og jordnære på jagt efter en mening med sin eksistens.
  I romaner og i de senere års skilderier tæt forbundet med natursymbolik. Plantens og menneskets eksistensform arbejdes i dele af digtningen endog sammen, så vegative og menneskelige aspekter samles i samme skikkelse. I de sene udgivelser lader Dam i sin digtning menneskets udvikling fra for mange millioner år siden til ind i fremtiden om-
fatte af en slags kulturens selvrealisering.

Et mønster
Jens Frimann Hansens fortjeneste ligger ikke mindst i den måde, han påviser de tematiske sammenhænge på tværs af et opbrudt forfatterskab. Der redegøres for forfatterskabets udvikling og Dams eget liv,  dets indflydelse på hans digtning. For lige fra første roman, en psykologisk triller om morderen Bay, forelå, har der været et mønster i ét voldsomt forfatterskab fra et voldsomt menneske.
  Dette mønster trækker den nye bog op. Vogterdrengen fra den firlængede gård blev ældre forfatter nærmest en myte. Nu har Silkeborg Biblioteks Forlag kendt sin besøgelsestid og udgivet denne første omfattende gennemgang og tværgående analyse af Dams forfatterskab. En længe savnet nøgle til det samlede forfatterskab. Og en bog i smukt og enkelt lay-out og med både bibliografi, fortegnelse over anden litteratur om Dam samt en registrering af anmeldelser og interviews.
  Man kan sige, at det er et flot initiativ. Man kan også vælge at sige, at det er en pligt: Dam udviste en utrolig styrke ved at overleve som forfatter på trods af de betingelser, datidens litterære verden gav ham. Det mindste, vi i dag kan gøre er at bidrage til den fornyede interesse, der de senere år er vist dette bemærkelsesværdige forfatterskab.
  Det har Jens Frimann Hansen og Silkeborg Biblioteks Forlag hermed gjort.

 Jens Frimann Hansen, Albert Danms forfatterskab med bibliografi. Forord af
Vagn Lundbye. Udgivet af Silkeborg Biblioteks Forlag,1995 med støtte af Albert
Dams Mindelegat. Pris168, 00.