BILLEDTEKST

Der var pyntet rigtig flot op i de nye klasselokaler til første skoledag. Her er vi i børnhaveklasse U hvor Rie og Anette havde bagt boller og lavet saftevand til ungerne.

 

Første skoledag

Christianshavns Skoles filial der huser de mindste elever nåede at blive færdig til tiden. Byggeriet  er enestående, og giver de små elever de bedst tænkelige fysiske rammer til en god skolestart.

 

I silende regn bød skoleinspektøren på Christianshavns Skole Birgit Hansen børn og forældre fra de nystartede børnehaveklasser velkommen til første skoledag i den nyåbnede filial. Filialen huser Christianshavns Skoles børn fra 0. til 2. klasse, og var i hele sidste år under ombygning og renovering. Bl.a. har man lavet væsentlig større klasselokaler, fået nye toiletter og et nyt lærerværelse, så forholdende på filialen nu er helt i top for de mindste elever. På første skoledag var det svært for forældrene ikke at bevare optimismen på de smås vegne.

 

Efter at børn og forældre havde indtaget klasseværelserne og børnehaveklasselærerne og børnene havde fået hilst på hinanden, blev forældrene sendt ud i regnen. Heldigvis stod fritidshjemmet Philip de Lange klar til at tage imod forældrene med friskbrygget te og kaffe og ly for regnen, mens børnene havde deres første skoletime uden mor og far. Efter en lille times tid fik mor og far lov til at være med igen, og de små viste hvad de havde lært.

 

Håndværkerne fortsætter på storskolen

Renoveringen af filialen markerer afslutningen på anden fase af den omfattende renovering af hele Christianshavns Skole der afsluttes næste sommer. I indeværende skoleår er turen kommet til selve hovedbygningen som istandsættes fra øverst til nederst eller i hvert fald så langt pengene rækker. For byggebudgettet for den samlede renovering af Christianshavns Skole er allerede blevet overskredet, da filialen blev dyrere end man havde regnet med. I sidste ende kan denne overskridelse betyde at dele af byggeprogrammet for storskolen tages ud, og især hvis man også finder uforudsete, men nødvendige vedligeholdelsesopgaver på storskolen, og politikerne ikke vil efterbevillige penge til byggeriet.

 

Skolebestyrelsen undrer sig

Skolebestyrelsens formand Anja Clausen undrer sig over at man måske risikerer at står tilbage med en skolebygning der kun er halvt renoveret. ”Når man ser hvor omfattende hele byggeprojektet er, kan det godt undre at man ikke har valgt at renovere hele storskolen, og at enkelte klasseværelser slet ikke bliver berørt af byggeprojektet.” Anja Clausen oplyser, at man har bedt om en redegørelse for hvilke dele af projektet man har tænkt sig at tage ud. De fleste faglokaler og hele 3. salen skulle dog være sikre på at blive istandsat, og skolen har også sat penge af i budgettet til at udfylde nogle af hullerne som ikke er omfattet af byggeprojektet.

 

Optimismen breder sig

Der er udpræget lettelse på hele skolen over at renoveringen af filialen er gået så godt. Efter den første skoledag var slut inviterede skoleinspektøren et par forældre ind på det nye lærerværelse, der er lille men hyggeligt. På lærerværelset har man bevaret den gule murstensmur som før var filialens ydermur. Murstenene er helt sortsvedne og anløbne  af mange års trafik i Prinsessegade, men her i alt det nye tager den sig helt godt ud. Muren minder os om at grænsen mellem skolen og omverden har rykket sig, og at skolen stadigvæk er et bolværk mellem en rå verden og vores alt for skrøbelige børn.

 

-JFH-