Er der en der håber på af Filialen står færdig til tiden, så er det Hans Hauerbach. Han havde fornøjelsen af at gå på Filialen i børnehaveklassen, men måtte i indeværende skoleår tilbringe 1. klasse på storskolen. Hans glæder sig til at komme tilbage og afslutte sin indskoling på Filialen.
Renovering af Christianshavns Skole

Det er snært på med renoveringen af Christianshavns Skole. Skolen havner i en uoverskuelig situation hvis ombygningen af filialen ikke er færdig til tiden

Efter at skolen på Holmen glippede er Christianshavns Skole blevet genstand for en omfattende renovering. Filialen, der ligger i Prinsessegade overfor Vor Frelser Kirke og hvor de mindste elever har til huse, står foran afslutningen på en omfattende renovering. Herefter er det storskolens tur. Udover den netop opførte sportshal, skal 3. salen på storskolen renoveres i løbet af skoleåret 2002/2003.

Ifølge projektleder Bent Sørensen går renoveringen af Filialen stort set planmæssigt, og han er overbevist om at filialen er klar til ibrugtagning senest ved udgangen af juni, men forhåbentlig før. I den sidste byggeplan fra december arbejdede man efter aflevering allerede i april, men den frist er overskredet.

Skolen er ikke direkte involveret i byggesagen, men skolens ledelse bliver løbende orienteret om byggeriets udvikling. Ifølge viceskoleinspektør Erling Janniches oplysninger er byggeprojektet lidt forsinket, men skolen regner med at byggeriet er afsluttet senest 1. juni. ”Det er helt nødvendigt”, siger Erling Janniche, ”hvis vi skal kunne nå at flytte ind til skolestart. Og når vi ikke det, befinder Christianshavns Skole sig i en helt uoverskuelig situation.” Renovering af 3. salen på storskolen skal påbegyndes i sommeren 2002, og hvis skolen skal kunne huse alle sine elever skal børnehaveklasserne til og med 2. klasserne været flyttet ind i Filialen ved skolestart, så 3. salens elever kan overtage barakkerne i skolegården.

Formand for skolebestyrelsen på Christanshavns Skole Anja Clausen glæder sig over, at byggeriet går efter planen, men hun tilføjer, at med de erfaringer skolebestyrelsen har haft med skolens ombygning, vil hun se det før hun tror det. Anja Clausen glæder sig til renoveringen er overstået, da det giver indskolingen klasseværelser på 60 m2, hvilket er tiltrængt, da der igen i august starterbørnehaveklasser med ca. 25 - 26 børn i hver".

Jens Frimann Hansen