Ingen parkeringsplads til Karlsvognen

En udløber af de kaotiske trafikforhold i Prinsessegade, Burmeistergade og Brobergsgade er fritidshjemmet i Brobergsgade manglende holdeplads til deres bus. Fritidshjemmets bus - Karlsvognen - kører hver dag om eftermiddagen børn på tur, men i takt med at trafikmængden i denne ende af Christianshavn er steget, og da der for tiden er en række bygningsarbejder i Burmeistergade og Prinsessegade er det så godt som umuligt at finde
en af- og påstigningsplads i en rimelig afstand af fritidshjemmet. For tiden må bussen hente og bringe børnene fra en ulovlig, men sikker, parkeringsplads helt nede ved Bodenhoffs Plads. Det betyder at der ryger et kvarter i hver ende med transport af børnene til og fra bussen.

På hjørnet af Prinsessegade og Burmeistergade er der en afsætningsbås med plads til bussen. Problemet er at båsen altid er fyldt med parkerede biler selvom der er parkering forbudt. Lederen af fritidshjemmet i Brobergsgade, Derri Overgaard, kunne derfor godt tænke sig en undertavle der reserverede pladsen til bussen i de begrænsede tidsrum hvor bussen henter og bringer børnene, samt en øget p-kontrol i området. Fritidshjemmet
har gjort opmærksom på problemet overfor Vej & Park i Købenavns Kommune og har bl.a. søgt om tilladelse til at opsætte flytbare spærringer, hvilket Vej & Park har afvist. Til gengæld har Kommunen lovet at Parkering København vil udøve en øget kontrol i området, og når det omfattende arbejde i Burmeistergade er overstået og parkeringssituationen i gaden igen er normal, vil Vej og Park finde en varig løsning på problemet.

Havnen, november 2001.

Tilbage til forsiden