Kaotisk skolestart

 

Ombygningen og renoveringen af Christianshavns Skole har været tæt på at være ude af kontrol. Håndværkere tilsidesatte børnenes sikkerhed og skolen var ikke som lovet klar til skolestart.

 

Det var en hård start for børn og lærere da det nye skoleår startede på Christianshavns Skole. I løbet af sommerferien skulle man rive de to gamle gymnastiksale ned og opføre pavilloner i skolegården så alle skolens elever kunne huses på storeskolen, mens filialen, der sædvanligvis huser de mindste klasser, er under renovering og ombygning. Selvom byggeledelsen havde lovet skolens ledelse at byggeprojektet ville være færdigt til skolestart var dette ingenlunde tilfældet. Skolegården lignede en byggeplads og var livsfarlig for børnene. Dunke med kemikalier, en asfaltskærer, manglende afskærmning af brøndhuller og en højtryksspuler var blot nogle af de farer der mødte børnene i skolegården. Desuden lå elektriske installationer frit tilgængelige.

 

De nye klasselokaler oven på den nye gymnastiksal overfor Christianias hovedindgang var ikke rengjorte og lærernes sikkerhedsrepræsentant anbefalede at man ikke arbejdede under disse forhold. 7. – 9. klasserne blev sendt hjem, mens ledelsen vurderede at det var bedst at holde resten af eleverne på skolen, da man kun skulle benytte udearealet i begrænset omfang den første dag.

 

Men problemerne stoppede ikke her. I ugen efter skolestart har der været en hel del kørsel til og fra skolen/byggepladsen med tunge køretøjer. Skolen var ellers blevet lovet at arbejdskørsel ikke ville finde sted i frikvarterer og om morgenen hvor børnene mødte i skole, og at kørsel kun sker under opsyn af en ledsager. Denne overskridelse fik skolebestyrelsen til at kontakte bygherren med henblik på at få en skriftlig orientering til samtlige forældre på skolen.

 

Kommunen undskylder

Fungerende projektleder og bygherrerepræsentant ved byggeriet på Christianshavns Skole Lars Schou Pedersen har beklaget hele forløbet overfor skolebestyrelsen, og lovet at få bragt forholdene i orden. Christianshavns Skoles skolebestyrelse har tænkt sig at indsende en redegørelse og en klage over forløbet til skoleborgmester Per Bregengård og til Entrprenørforeningen hvor man redegør for de særlige problemer der gør sig gældende ved byggeprojekter hvor der er børn involveret.

 

”Hele forløbet har været frustrerende”, oplyser skolebestyrelsens formand Anja Clausen, ”godt nok sker tingene lidt hurtigere nu efter vi har hevet fat i bygherren, men grundlæggende er problemet det samme. Det er entreprenørernes marked, og vi har ingen sanktionsmidler når de ikke overholder aftaler eller byggeriet bliver forsinket.”

 

Bekymring for fremtiden

Opførelsen af pavillonerne i skolegården og opførelsen af den nye gymnastiksal på gruseren er kun 1. etape af ombygningsplanerne for Christianshavns Skole. Som nævnt ovenfor er det planen at filialen skal renoveres og ombygges i løbet af dette skoleår, og at man så i 2002/2003 skal renovere 3. salen på storskolen. Skolebestyrelsen er med baggrund i de hidtidige erfaringer stærkt bekymrede for hele byggeprojektet. ”Man skulle have været i gang med at renovere filialen allerede i juni måned, men er endnu ikke startet, og man kan frygte at hele byggesagen bliver forsinket”, oplyser Anja Clausen, der bakker op om den travle skoleledelses håndtering af hele byggesagen. Fungerende projektleder Lars Schou Pedersen medgiver at der er tale om en mindre forsinkelse, men oplyser at den er uden betydning. ”Vi (Københavns Kommune) er meget tæt på at skrive kontrakt med entreprenøren og håndværkerne forventes at gå i gang i løbet af en måned. Vi forventer at byggeriet er færdigt senest april/maj 2002. Budgetterne ser også ud til at holde, hvad vi har mistet på gyngerne har vi tjent på karrusellerne”, oplyser Lars Schou Pedersen. Han oplyser desuden at der er strammet tilstrækkeligt op omkring sikkerheden, men understreger at en byggeplads altid er farlig, og at han ikke kan udelukke at der vil være episoder hvor sikkerheden bringes i fare. Til gengæld lover han at byggepladsen vil være tilstrækkeligt afspærret for børnene i fremtiden.

 

Pas på pavillonerne

Erfaringerne viser at det kan være farligt at sige ja til Københavns Kommunes tilbud om at modtage nogle midlertidige pavilloner. I børnehaven Trekanten, der ligger ved indkørslen til Holmen, fik man tilbuddet i starten af 70’erne, og de pavilloner står der endnu. Børnehavens og vuggestuens legeplads er ligeledes ved at blive renoveret. Man har længe vidst at grunden var forurenet, og man har benyttet sommerferien til at få fjernet en del af den forurenede jord, samtidig med at man har udskiftet sandkassernes trykimprægnerede jernbanesveller.

 

Forhåbentlig får pavillonerne i skolegården en lidt kortere levetid.

 

-JFH-