Mens vi venter på kommunen
Af Jens Frimann Hansen
trykt i Havnen, maj 2001

I lang, lang tid har den ende af Bådsmandsstræde der ligger ned mod volden været en af de sorte trafikpletter på Christianshavn. Gaden har været fast parkeringsplads for besøgende til Christiania (og andre) og har oven i købet nydt det kommunale privilegium, som den eneste gade på det indre Christianshavn, at være fritaget for parkeringsafgift hvilket bestemt ikke har gjort parkeringslysten i gaden mindre. Til gengæld har gaden længe været bilismens Klondyke, og tillige markeret grænsen mellem Christianshavn og Christiania, mellem civilisationen og alternativet.

Kaos i Bådsmandsstræde
Kaoset i Bådsmandsstræde har længe gjort livet surt for børn, pædagoger og forældre i Anna Wulfs børnehave og for de ældre i Voldboligerne. Indtil flere forældre er blevet truet med et par på låget, når de har kommenteret trafiksituationen i gaden. Passagen gennem Bådsmandsstræde har i årevis været vanskelig for ikke at sige umulig for især de svageste trafikanter. Hvad enten man transporterer sig ved hjælp af rollator eller barnevogn har det været umuligt at få bakset sit køretøj forbi de parkerede biler der blokerede fortovet. Man har i stedet været henvist til et forhindringsløb på kørebanen hvor kørende biler og kraterstore huller i vejen kunne gøre det af med en.

Gaden ryddes
Men i en solbeskinnet weekend sidst i april kom der andre boller på suppen. Bannere med Christianialyrik blev hængt på tværs af prinsessegade og Bådsmandsstræde med opfordringer til især bilisterne om at tænke sig om en ekstra gang, inden de tager bilen. En bemandet vejspærring blev etableret i Bådsmandsstræde, og så gik christianitterne ellers i gang med at rydde gaden. Arbejdsiveren var så stor at CIK’s veteranhold, som lørdag formiddag havde spillet kamp, og som oven i købet har en christianit eller to på holdet, i første omgang blev nægtet adgang til klubhuset og tredje halvleg. En overordnet kom heldigvis til og fik redet trådende ud og lod dem passere.

Det gamle Plankeværk ind mod rockerborgen blev revet ned. Et par meter længere inde på Christianias område var et nyt plankeværk i trykimprægneret træ skudt op. Tanken er på sigt at sløjfe fortovet for at gøre plads til skråparkering. Bilvrag blev fjernet, og der blev plantet blomster, masser af blomster, og christianitterne fik ryddet en lille plads i enden ned mod volden. ”Søren Pinds Plads” har vittige sjæle allerede døbt den.

Kaffe og kage
Om søndagen inviterede Christiania så naboerne til blomsterfest. Der var rejst to store indianertelte og ved smukt opdækkede borde serveredes der te, kaffe og en vidunderlig kage til de nysgerrige naboer og andre interesserede. Her kunne alle så ved selvsyn konstatere at der i hvert fald på Christiania findes både vilje og lyst til at være med til at løse trafikproblemerne på Christianshavn.

Det bliver spændende at følge fortsættelsen. Griber Københavns Kommune chancen og hjælper med færdiggørelsen af Bådsmandsstræde? Kan kommune og Christiania i fællesskab finde en løsning på taxaproblemet i Prinsessegade og parkeringsproblemet på Refshalevej? Disse spørgsmål har alt for længe blæst i vinden til fare for især de svage trafikanter på Christianshavn.

JFH