Juleafslutning i Christians Kirke

Onsdag den 20. december holdt Christianshavns Skole juleafslutning i Christians Kirke. Sædvanen tro var børnehaveklasserne og 1. klasserne stjernebørn, mens 2. klasserne opførte krybbespil og de større næsten voksne børn spillede musik.

Krybbespil
Juleafslutningen i Christians Kirke indledtes af 2. klassernes krybbespil til præsten Lene Matthies Herskinds resume af juleevangeliet. Prædikestolen i kirken var til lejligheden blevet overdraget til Clara fra 2. v. Som en smuk hvidklædt engel holdt hun den lysende stjerne, der som bekendt har en væsentlig andel i begivenhederne for 2000 år siden. Prøverne var gået godt, men ikke problemfrit. Efter at have stået i næsten en time i kamelens bagende var Emilia tæt på at få et ildebefindende. På et tidspunkt udviklede situationen sig kritisk, så kritisk, at kun en moders hurtige indgriben forhindrede den stakkels pige i at besvime i kamelens indre. Allerede dagen efter prøverne var Emilia imidlertid på toppen igen, og hun leverede en gedigen indsats når hun for øjnene af flere hundrede forældre og børn sammen med Sally, Adrian og Malte sikkert styrede kamelen rundt i kirken. Der havde allerede før prøverne været en del murren fra Josef, Esben fra 2. v, som frygtede kammeraternes drillerier. ”Jeg vil ikke være Josef”, udtalte Esben til undertegnede et par dage før forestillingen. Men mon ikke drillepindene forstummede efter at have set en særdeles velspillende Esben som Josef? Forældre til børn med ældre søskende og mange børn talte samstemmende om at Esben og Marie fra 2. x sammen leverede en af de mest overbevisende præstationer som Josef og Maria i mange år.

Salmesang
Ingen juleafslutning i en kirke uden salmesang. Børn og voksne sang ”I østen siger solen op” og ”Dejlig er den himmel blå” så taget nærmest løftede sig af kirken. Den sidste del af arrangementet bestod overvejende af rytmiske musikindslag fra de større børns samspilsgrupper, de sang og spillede slagere fra de sidste årtier. Især Olsen brødrenes ”Smuk som et stjerneskud” vakte jubel, så det sydede og kogte på bænkene i skibet og i logerne. Endelig demonstrerede præsten Flemming Pless sine evner i en større forsamling, da han fik børn og forældre til samstemmende både at muhe, vrinske og skryde som æsler, inden alle istemmede et ”Herren bevare dig…”. Juleafslutningen i år udmærkede sig ved både at være højtidelig og underholdende uden at være dumsmart. Med fred i sjælen kunne forældre gå på arbejde eller vende snuden hjemad efter at have ønsket hinanden, børnene og lærerne en glædelig jul og et godt nytår. Børnene og lærerne fulgte lidt efter. To og to gik de med hinanden i hænderne, storsmilende, i små kolonner ned gennem Strandgade og Sankt Annæ Gade og tilbage til skolen i Prinsessegade. Til glæde for alle Christianshavnere og andre som de mødte på deres vej.

Esben 2. v – her i selskab med klassekammeraterne Emilia, Bertram og Alexander – leverede en overbevisende Josef i 2. klassernes krybbespil.
J. F. Hansen, Havnen, januar 2001