Erotikkens sagte rislen

af Jens Frimann Hansen

Trykt i: På Gaden, 3. årg. nr. 8, September 1996.

En nøgen kropsvarm kunstners nattelige ridt på et køligt metalsvin i H.C. Andersens eventyr "Metalsvinet" har forledt Thomas Hejlesen og Von Heiduck til deres seneste performance i Kanonhallen.

I Firenze står renæssance-billedhuggeren Pietro Taccas skulptur "Metalsvinet". Skulpturen forestiller en vildsvineorne der gridsk vælter sig i mad og frugter, og ud af grisens blanke tryne, springer en stråle af vand, som man kan drikke af. I 1834 besøgte H.C. Andersen Firenze på sin Italiensrejse og Pietro Taccas' skulptur inspirerede ham til eventyret "Metalsvinet", der sædvanligvis ikke regnes som et af H. C. Andersens bedste.

Men netop eventyret om metalsvinet har performancekunstneren Thomas Hejlesen gravet frem fra gemmerne. Op gennem halvfemserne har han gjort sig bemærket ved iscenesættelsen af en række peepshows, men i sine sidste forestillinger har han introduceret romantikken på scenen. Og især romantikkens kærlighedsopfattelse, som han første gang tog op i sin forestilling "Angest" - en fri fortolkning af Søren Kierkegaards bog af samme titel. I "Metalsvinet" er Thomas Hejlesen gået et skridt videre, idet han forlader Kierkegaards ulyksalige logik og bevæger sig over i H. C. Andersens mere følsomme univers, hvor erotikken, livet og døden flyder som store dunkende malstrømme dybt nede under eventyrets børnevenlige overflade.

Romantikkens modsætningsfyldte kærlighedsopfattelse poleres i forestillingen op til et postmoderne show, der sætter strøm til tandsølvet. Alle eventyrets uforløste kræfter trækkes frem på scenen i et intrigant drama. Stillet overfor metalsvinet skrev H.C. Andersen i sin dagbog: "Følte en uhyre kulde i mit blod, ængstelig for feber gik jeg at lægge mig..." - og denne kunstnerens følsomme magi vil være at genfinde på scenen i en bestandig vekslen mellem det metalisk kølige og det kropsvarme. Det har altid været et erklæret mål for Thomas Hejlesen at sætte tilskueren i tvivl om hvad han ser. Det vil utvivlsomt også lykkes for ham i "Metalsvinet". Men én forventning er altid blevet indfriet i Von Heiducks forestillinger. Det erotiske og dets afgørende rolle i alt hvad mennesker siger og gør.